Godišnji raspored poslova za 2020. godinu

Prečišćen tekst Godišnjeg rasporeda poslova Osnovnog suda u Požarevcu za 2020. godinu, sa integrisanim izmenama od 05.06.2020. godine, možete preuzeti iz sekcije “Dokumenti – Interni akti” ili odavde.