Izdavanje krivičnih uverenja

Građanima čije se prebivalište nalazi na teritoriji nadležnosti Osnovnog suda u Požarevcu, a koja obuhvata grad Požarevac, Opštine Žabari, Kučevo i Malo Crniće, ovaj sud izdaje uverenja da protiv njih nije pokrenut krivični postupak pred Osnovnim i Višim sudom u Požarevcu i drugim osnovnim i višim sudovima u Republici Srbiji, kao i da nije pokrenuta istraga kod Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, za krivična dela iz nadležnosti ovih sudova i tužilaštava.

Građani koji imaju prebivalipte na teritoriji Opštine Kučevo, mogu u Sudskoj jedinici u Kučevu podneti zahtev i dobiti uverenje.

Na ovaj način, građani neće morati da podnose zahtev i plaćaju taksu kod više organa, već im je omogućeno da uz manje troškove, kraće rokove i pojednostavljenu proceduru, dobiju uverenje pred ovim sudom. Uverenje se izdaje u roku od jednog radnog dana na zahtev građana.

Taksa za izdavanje uverenja iznosi 190,00 din. shodno tar.br.30. Zakona o sudskim taksama. Shodno čl.19. Zakona o republičkim administrativnim taksama taksa se ne plaća ukoliko se uverenje izdaje radi zasnivanja radnog odnosa (konkursi), upisa na studije (obrazovanje), ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, prava žrtava porodičnog nasilja itd.