Prednosti postupka medijacije-posredovanja

Ekonomičnost

Jeftiniji je od sudskog postupka. Ukoliko se pokrene do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, stranke se mogu osloboditi plaćanja sudskih taksa.

Učešće posrednika

Posrednik pomaže stranama da reše spor. Strane sporazumno biraju posrednika.

Sporazum

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja ima snagu izvršne isprave, kao i pravnosnažna sudska odluka, ukoliko se potpisi strana i posrednika overe kod suda ili javnog beležnika.

Dobrovoljnost i ravnopravnost

Sprovodi se na osnovu izričite saglasnosti strana koje su ravnopravne.

Hitnost

Sprovodi se bez odlaganja u najkraćem mogućem vremenu.

Mogućnost učešća advokata

Strane učestvuju lično, a ukoliko to strane žele, mogu učestvovati i advokati.

Pokretanje medijacije

Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja pre ili nakon pokrenutog sudskog postupka.