Oglas za imenovanje sudija porotnika

Visoki savet sudstva u „Službenom glasniku RS”, broj 70/19 od 02. oktobra 2019. godine, objavio je oglas za imenovanje sudija porotnika za mandatni period od 5 godina. Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima (“Sl. glasnik RS”, br. 67/19) predviđeno je 25 sudija porotnika u Osnovnom sudu u Požarevcu.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 21. oktobar 2019. godine.

Obrasce prijave i izjave možete preuzeti, i tekst oglasa pročitati, na sledećem linku.