Управитељ писарнице
Послове управитеља судске писарнице обавља Валентина Ефтимов, коју замењује Весна Новаковић.
Управитељ писарнице
Кривична писарница
Послове шефа кривичне писарнице обавља Сузана Јовановић, коју замењује Маја Ефтимов.
Кривична писарница
Парнична писарница
Послове шефа парничне писарнице обавља Тања Момироски, коју замењује Данијела Степановић.
Парнична писарница
Ванпарнична писарница
Послове шефа ванпарничне писарнице обавља Весна Новаковић, коју замењује Горица Филиповић.
Ванпарнична писарница
Извршна писарница
Послове шефа извршне писарнице обавља Весна Јовановић, коју замењује Давид Миленковић.
Извршна писарница