Зграда седишта Основног суда у Пожаревцу састоји се од приземља, 2 међуспрата и 2 спрата.

У приземљу се налазе парнична, ванпарнична и кривична писарница, шалтери пријема и овере, на првом међуспрату извршна писарница, суднице у којима се спроводи тужилачка истрага, рачуноводство суда, на првом спрату кривичне суднице, другом међуспрату парничне суднице, и на другом спрату кабинет председника суда, судијски и кабинети судијских помоћника.

Детаљнији приказ можете видети на графичким мапама.

МАПЕ РАСПОРЕДА ПРОСТОРИЈА СВИХ СПРАТОВА СЕДИШТА СУДА У ПОЖАРЕВЦУ