Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијског материјала

Дана 19.05.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара – канцеларијског материјала. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.3/2020, као и са портала Управе за јавне набавке. 

Рок за подношење понуда је до 28.05.2020. године, до 08:30 часова. Јавно отварање понуда је истог дана у 09:00 часова. 

Обавезно је ношење маски и рукавица за представнике понуђача који намеравају да присуствују отварању понуда.