Javna nabavka male vrednosti dobara – kancelarijskog materijala

Dana 07.09.2018. godine raspisana je Javna nabavka male vrednosti dobara – kancelarijskog materijala: papira, povratnica, tonera, omota spisa, štampanog materijala, lepka itd. Poziv za dostavljanje ponuda sa Konkursnom dokumentacijom objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke.

Takođe ih možete preuzeti iz sekcije “Dokumenti – Javne nabavke”.

Rok za dostavljanje ponuda je do 18.09.2018. godine do 08:30 časova, otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00 časova.

Close Menu