Јавна набавка мале вредности добара – рачунарског сервера

Дана 14.09.2018. године расписана је Јавна набавка мале вредности добара – рачунарског сервера, процењене вредности 1.250.000,00 дин. без ПДВ-а, тј. 1.500.000,00 дин. са ПДВ-ом. Позив за достављање понуда са Конкурсном документацијом објављени су на порталу Управе за јавне набавке.

Такође их можете преузети из секције “Документи – Јавне набавке“.

Рок за достављање понуда је до 25.09.2018. године до 08:30 часова, отварање понуда је истога дана у 09:00 часова.