Javna nabavka male vrednosti dobara – računarskog servera

Dana 14.09.2018. godine raspisana je Javna nabavka male vrednosti dobara – računarskog servera, procenjene vrednosti 1.250.000,00 din. bez PDV-a, tj. 1.500.000,00 din. sa PDV-om. Poziv za dostavljanje ponuda sa Konkursnom dokumentacijom objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke.

Takođe ih možete preuzeti iz sekcije “Dokumenti – Javne nabavke“.

Rok za dostavljanje ponuda je do 25.09.2018. godine do 08:30 časova, otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00 časova.

Close Menu