Јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев

Дана 15.08.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.3/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 26.08.2019. године, до 08:30 часова.