Јавна набавка мале вредности добара – дрва и угља за огрев

Дана 20.09.2018. године расписана је Јавна набавка мале вредности добара – дрва и угља за огрев. Позив за достављање понуда са Конкурсном документацијом објављени су на порталу Управе за јавне набавке.

Такође их можете преузети из секције “Документи – Јавне набавке“.

Рок за достављање понуда је до 02.10.2018. године до 08:30 часова, отварање понуда је истога дана у 09:00 часова.