Јавна набавка – омоти списа и папир за штампање

Дана 21.01.2021. расписан је отворени поступак јавне набавке добара – канцеларијског материјала: омота списа и папира за штампање. Конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или из секције “Документи – Јавне набавке”.

Рок за достављање понуда је до 02.02.2021. г. до 09:00 часова, када је заказано отварање понуда.