Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavljuju na tabli ispred sudnice u kojoj će biti održano suđenje.
Fotografisanje
U sudu je dozvoljeno fotografisanje i snimanje, kao i javno prikazivanje, pod uslovom da predsednik suda izda odobrenje u pismenoj formi.

Fotografisanje u toku suđenja i javno objavljivanje fotografija odobrava predsednik veća, na osnovu prethodno date saglasnosti stranaka i ostalih učesnika u postupku. Pri tome se mora voditi računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku, pa se i ograničenje javnosti vrši ako su povređeni ovi interesi.
Fotografisanje
Video i zvučno snimanje
Video i zvučno (magnetofonsko) snimanje na glavnom pretresu u krivičnom postupku i javno prikazivanje (reprodukovanje)snimka van slučajeva iz člana 179. ZKP obavlja se po odobrenju predsednika Vrhovnog suda Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije i saglasnost stranaka.

Video i zvučno snimanje na glavnoj raspravi u parničnom postupku i javno prikazivanje snimaka odobrava predsednik uzh prethodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije i saglasnost stranaka.
Video i zvučno snimanje