ЈНМВ добара – канцеларијског материјала

Дана 28.09.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара – кацеларијског материјала: повратнице и омоти списа.

У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.6/2017, као и са портала Управе за јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 16.10.2017. године, до 08:30h. Отварање понуда је истога дана у 09:00h.

Измене и допуне Конкурсне документације од 3.10.2017. године можете преузети из секције “Јавне набавке”.