Јавна набавка мале вредности добара – папира, омота списа и осталог канцеларијског материјала

Дана 26.09.2018. године расписана је Јавна набавка мале вредности добара - папира, омота списа и осталог канцеларијског материјала. Позив за достављање понуда са Конкурсном документацијом објављени су на порталу Управе…

Continue Reading

Јавна набавка мале вредности добара – рачунарског сервера

Дана 14.09.2018. године расписана је Јавна набавка мале вредности добара - рачунарског сервера, процењене вредности 1.250.000,00 дин. без ПДВ-а, тј. 1.500.000,00 дин. са ПДВ-ом. Позив за достављање понуда са Конкурсном документацијом…

Continue Reading

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијског материјала

Дана 07.09.2018. године расписана је Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала: папира, повратница, тонера, омота списа, штампаног материјала, лепка итд. Позив за достављање понуда са Конкурсном документацијом објављени…

Continue Reading

Нова интернет презентација суда

Поштовани посетиоци, пред Вама је нова интернет презентација суда, израђена 10 година након прве верзије из 2008. године. Још увек нису све стране и опције функционалне, на чему ће се…

Continue Reading

ЈНМВ добара – канцеларијског материјала

Дана 28.09.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - кацеларијског материјала: повратнице и омоти списа. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација…

Continue Reading

ЈНМВ добара – угаљ и дрва за огрев

Дана 15.09.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - угаљ и дрва за огрев за потребе Судске јединице у Кучеву. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за…

Continue Reading

ЈНМВ радова на реконструкцији електроенергетских инсталација

Дана 03.07.2017. расписана је јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији електроенергетских инсталација зграде Судске јединице у Кучеву. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и…

Continue Reading

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Дана 23.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала: папира, тонера, лепка, штампаног материјала, омота списа и др. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за…

Continue Reading
Close Menu