Адвокатска тарифа од 10. марта 2012. године

Одлука о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката објављена је дана  2.3.2012. у “Службеном гласнику РС”, бр. 15/2012 и ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 10. марта 2012. године. Целокупан пречишћен текст тарифе можете погледати у секцији “Водич кроз судски поступак – Адвокатска тарифа”, а верзију са обрачунатим износима можете преузети одавде.