Advokatska tarifa od 10. marta 2012. godine

Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljena je dana  2.3.2012. u “Službenom glasniku RS”, br. 15/2012 i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 10. marta 2012. godine. Celokupan prečišćen tekst tarife možete pogledati u sekciji “Vodič kroz sudski postupak – Advokatska tarifa”, a verziju sa obračunatim iznosima možete preuzeti odavde.