Ažuriran Informator o radu suda

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu ažuriran je unošenjem sprovedenih javnih nabavki u trećem i četvrtom kvartalu 2011. godine. Možete ga pogledati u sekciji “Interni akti”.