ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУДИЈСКОГ ПОМОЋНИКА И ЗАПИСНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Основни суд у Пожаревцу расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места за судијског помоћника и записничара на неодређено време. Из секције “Документи-Конкурси” можете преузети текст Огласа и Обрасце…

Continue ReadingЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУДИЈСКОГ ПОМОЋНИКА И ЗАПИСНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Јавна набавка – омоти списа и папир за штампање

Дана 21.01.2021. расписан је отворени поступак јавне набавке добара - канцеларијског материјала: омота списа и папира за штампање. Конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или из секције "Документи…

Continue ReadingЈавна набавка – омоти списа и папир за штампање

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА СУДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ​

Дана 24.11.2020.г. в.ф. председника суда донео је Одлуку о организовању рада седишта Основног суда у Пожаревцу у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Пожаревца и Одлуку о…

Continue ReadingОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА СУДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ​

Јавни конкурс за вишег судијског сарадника на неодређено време

Основни суд у Пожаревцу расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места вишег судијског сарадника на неодређено време. Из секције "Документи-Конкурси" можете преузети текст Огласа и Образац пријаве на…

Continue ReadingЈавни конкурс за вишег судијског сарадника на неодређено време

Акти за време епидемије COVID-19

У секцији "Документи - Интерни акти" могу се  преузети Упутство за безбедан рад - Превентивне мере за спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и План примене мера за спречавање појаве…

Continue ReadingАкти за време епидемије COVID-19

Годишњи распоред послова за 2020. годину

Пречишћен текст Годишњег распореда послова Основног суда у Пожаревцу за 2020. годину, са интегрисаним изменама од 05.06.2020. године, можете преузети из секције "Документи - Интерни акти" или одавде.

Continue ReadingГодишњи распоред послова за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев

Дана 01.06.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара - угаљ и дрва за огрев. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.6/2020,…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 20.05.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара - горива. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2020, као и са портала…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – горива

Јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Дана 20.05.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара - електричне енергије. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.4/2020, као и са…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – електричне енергије