Информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈE ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти,…

Continue ReadingИнформације од јавног значаја

Јавност рада суда

ПРИСТУП ЈАВНОСТИ РАДУ СУДА Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на табли испред суднице у којој ће бити одржано суђење. У суду је дозвољено фотографисање и снимање, као…

Continue ReadingЈавност рада суда

Медијација

ШТА ЈE МEДИЈАЦИЈА?Посредовање је сваки поступак, без обзира на његов назив, у којем стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника - медијатора који…

Continue ReadingМедијација

Судије

  ГОДИШЊИ РАСПОРEД ПОСЛОВА СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРEВЦУ У 2012. ГОДИНИ   РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У ИСТРАЖНОМ ОДЕЉЕНјУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Добрица Живковић 1…

Continue ReadingСудије

Историјат

ИСТОРИЈАТ ПОЖАРEВАЧКОГ СУДА Чињеница да је пожаревачки суд основан као први нахијски суд у Србији, указује на значај који је варош Пожаревац уживала тада у привредном, политичком и социјалном миљеу…

Continue ReadingИсторијат