ЈНМВ радова на реконструкцији електроенергетских инсталација

Дана 03.07.2017. расписана је јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији електроенергетских инсталација зграде Судске јединице у Кучеву. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и…

Continue ReadingЈНМВ радова на реконструкцији електроенергетских инсталација

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Дана 23.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала: папира, тонера, лепка, штампаног материјала, омота списа и др. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 14.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - горива: безоловног бензина и евро дизела. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – горива

Јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Дана 06.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара - електричне енергије. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.1/2017, као и са…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Обавештење у вези оверавања од 1.3.2017. године

На основу члана 1. став 2. Закона о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Основни суд у Пожаревцу од 1.3.2017. године више није надлежан за оверавање потписа, рукописа…

Continue ReadingОбавештење у вези оверавања од 1.3.2017. године

Јавна набавка мале вредности добара – угља и дрва за огрев

Дана 23.09.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара - угља и дрва за огрев. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2016,…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – угља и дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности радова – санација зграде у СЈ Кучево

Дана 10.06.2016. расписана је јавна набавка мале вредности радова - санација судске зграде у судској јединици у Кучеву. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности радова – санација зграде у СЈ Кучево

Јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Дана 03.06.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара - електричне енергије. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.3/2016, као и са…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Други јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу

Решењем Министарства правде број 740-07-00119/2016-22 од 02.03.2016. године, именован је и други јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу, Милош Милићевић, чија се јавнобележничка канцеларија налази у ул. Боже…

Continue ReadingДруги јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Дана 22.04.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала: папира, тонера, лепка, штампаног материјала, омота списа и др. У секцији "Јавне набавке" могу се преузети Позив за…

Continue ReadingЈавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал