Zakon o sudskim taksama “Službeni glasnik RS”, broj:   28/94, strana:   762 od 22.04.1994. “Službeni glasnik RS”, broj:   53/95, strana:  1999 od 28.12.1995. “Službeni glasnik RS”, broj:   16/97, strana:   288 od 16.04.1997. “Službeni glasnik RS”, broj:   34/01, strana:     1 od 18.06.2001. “Službeni glasnik RS”, broj:    9/02, strana:    20 od 26.02.2002. “Službeni glasnik RS”, broj:   29/04, strana:     1 od 17.03.2004. “Službeni glasnik RS”, broj:   61/05, strana:     4 od 18.07.2005. “Službeni glasnik RS”, broj:  116/08, strana:    11 od 22.12.2008. “Službeni glasnik RS”, broj:   31/09, strana:    91 od 30.04.2009.

Земљишно књижни поступак и поступак за упис у друге јавне књиге о непокретностима

  ИИИ. ЗEМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК И  ПОСТУПАК ЗА УПИС У ДРУГE ЈАВНE КЊИГE О НEПОКРEТНОСТИМА     А. Земљишно-књижни поступак      1. Поднесци    Тар. бр. 14.   (1) За поднеске…

Continue ReadingЗемљишно књижни поступак и поступак за упис у друге јавне књиге о непокретностима

Парнични и извршни поступак – одлуке, поравнања

  И. ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 2. Одлуке    Тар. бр. 2.   (1) За првостепену пресуду и за решење у споровима због сметања поседа плаћа се према вредности предмета спора…

Continue ReadingПарнични и извршни поступак – одлуке, поравнања