Zakon o sudskim taksama “Službeni glasnik RS”, broj:   28/94, strana:   762 od 22.04.1994. “Službeni glasnik RS”, broj:   53/95, strana:  1999 od 28.12.1995. “Službeni glasnik RS”, broj:   16/97, strana:   288 od 16.04.1997. “Službeni glasnik RS”, broj:   34/01, strana:     1 od 18.06.2001. “Službeni glasnik RS”, broj:    9/02, strana:    20 od 26.02.2002. “Službeni glasnik RS”, broj:   29/04, strana:     1 od 17.03.2004. “Službeni glasnik RS”, broj:   61/05, strana:     4 od 18.07.2005. “Službeni glasnik RS”, broj:  116/08, strana:    11 od 22.12.2008. “Službeni glasnik RS”, broj:   31/09, strana:    91 od 30.04.2009.

Посебни случајеви

  ВИИИ. ПОСEБНИ СЛУЧАЈEВИ     1. Судска уверења и потврде    Тар. бр. 30.   (1) За поднеске којима се тражи издавање уверења, плаћа се 100 динара.   (2) За…

Continue Reading Посебни случајеви

Кривични, прекршајни, управни поступак

   ВИ. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПО ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ     1. Поднесци    Тар. бр. 26.   (1) За приватну тужбу и противтужбу, плаћа се по 980 динара.   (2) За…

Continue Reading Кривични, прекршајни, управни поступак

Стечајни поступак

ИВ. ТАКСE У СТEЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ  РEОРГАНИЗАЦИЈE           1. Поднесци    Тар. бр. 21.   (1) За предлог за покретање стечајног поступка и за подношење…

Continue Reading Стечајни поступак

Земљишно књижни поступак и поступак за упис у друге јавне књиге о непокретностима

  ИИИ. ЗEМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК И  ПОСТУПАК ЗА УПИС У ДРУГE ЈАВНE КЊИГE О НEПОКРEТНОСТИМА     А. Земљишно-књижни поступак      1. Поднесци    Тар. бр. 14.   (1) За поднеске…

Continue Reading Земљишно књижни поступак и поступак за упис у друге јавне књиге о непокретностима

Ванпарнични поступак

  ИИ. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК     А. Опште одредбе    Тар. бр. 4.   (1) За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се…

Continue Reading Ванпарнични поступак

Парнични и извршни поступак – одлуке, поравнања

  И. ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 2. Одлуке    Тар. бр. 2.   (1) За првостепену пресуду и за решење у споровима због сметања поседа плаћа се према вредности предмета спора…

Continue Reading Парнични и извршни поступак – одлуке, поравнања

Парнични и извршни поступак – поднесци

  И. ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК     1. Поднесци    Тар. бр. 1.   (1) За тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред судом опште надлежности плаћа се према вредности…

Continue Reading Парнични и извршни поступак – поднесци