Zakon o sudskim taksama “Službeni glasnik RS”, broj:   28/94, strana:   762 od 22.04.1994. “Službeni glasnik RS”, broj:   53/95, strana:  1999 od 28.12.1995. “Službeni glasnik RS”, broj:   16/97, strana:   288 od 16.04.1997. “Službeni glasnik RS”, broj:   34/01, strana:     1 od 18.06.2001. “Službeni glasnik RS”, broj:    9/02, strana:    20 od 26.02.2002. “Službeni glasnik RS”, broj:   29/04, strana:     1 od 17.03.2004. “Službeni glasnik RS”, broj:   61/05, strana:     4 od 18.07.2005. “Službeni glasnik RS”, broj:  116/08, strana:    11 od 22.12.2008. “Službeni glasnik RS”, broj:   31/09, strana:    91 od 30.04.2009.

Посебни случајеви

  ВИИИ. ПОСEБНИ СЛУЧАЈEВИ     1. Судска уверења и потврде    Тар. бр. 30.   (1) За поднеске којима се тражи издавање уверења, плаћа се 100 динара.   (2) За…

Continue Reading

Стечајни поступак

ИВ. ТАКСE У СТEЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ  РEОРГАНИЗАЦИЈE           1. Поднесци    Тар. бр. 21.   (1) За предлог за покретање стечајног поступка и за подношење…

Continue Reading

Ванпарнични поступак

  ИИ. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК     А. Опште одредбе    Тар. бр. 4.   (1) За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се…

Continue Reading
Close Menu