Други јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу

Решењем Министарства правде број 740-07-00119/2016-22 од 02.03.2016. године, именован је и други јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу, Милош Милићевић, чија се јавнобележничка канцеларија налази у ул. Боже Димитријевића бр.7, у Пожаревцу, тел:012/402-268, 060/548-24-25. Законом о јавном бележништву (“Службени гласник РС”, бр. 31 од 9. маја 2011, 85 од 31. августа 2012, 19 од 27. фебруара 2013, 55 од 23. маја 2014) уређени су организација, делатност, начин и услови рада, као и друга питања од значаја за јавно бележништво.