EКСПEДИЦИЈА ПОШТE

Писарница експедиције поште се налази на другом међуспрату зграде, канцеларија бр. 102. Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Eкспедиције поште Ивица Роксандић експедиција писмена 102 012/544-090 012/544-091 114 Данијела Степановић заменик