Кривично одељење
Кривичне судије:
1. судија Соња Јовановић
2. судија Слађана Симеоновић
3. судија Марија Вучићевић
4. судија Љиљана Поповић
5. судија Бранислав Кенда
Кривично одељење
Кривично одељење
Судије за претходни поступак:
1. судија Драгана Јевремовић Тодоровић
2. судија Добрица Живковић
Кривично одељење
Грађанско одељење
Парничне судије:
1. судија Даринка Јорговановић
2. судија Бошко Митровић
3. судија Драгана Ступар
4. судија Сузана Станковић
5. судија Весна Стевановић
6. судија Живадин Обрадовић
7. судија Драган Пауновић
8. судија Јасмина Петровић
9. судија Момчило Рајић
10. судија Драгана Пуклин
11. судија Драгана Радојчић
12. судија Аделаида Анђелковић
13. судија Ђорђе Стефановић
14. судија Весна Михајловић
15. судија Роберт Јовановић
16. судија Сања Кукољ
17. судија Анкица Хинић
Грађанско одељење
Грађанско одељење
Ванпарничне судије:
1. судија Слађана Станисављевић
2. судија Оливера Пантић
3. судија Марјан Ранђеловић
Грађанско одељење
Грађанско одељење
Оставинске судије:
1. судија Даринка Јорговановић
2. судија Драгана Јевремовић Тодоровић
3. судија Оливера Пантић
4. судија Љиљана Поповић
Грађанско одељење
Извршно одељење
Извршне судије:
1. судија Зорица Стојадиновић
2. судија Оливера Пантић
Извршно одељење