Krivično odeljenje
Krivične sudije:
1. sudija Sonja Jovanović
2. sudija Slađana Simeonović
3. sudija Marija Vučićević
4. sudija Ljiljana Popović
5. sudija Branislav Kenda
Krivično odeljenje
Krivično odeljenje
Sudije za prethodni postupak:
1. sudija Dragana Jevremović Todorović
2. sudija Dobrica Živković
Krivično odeljenje
Građansko odeljenje
Parnične sudije:
1. sudija Darinka Jorgovanović
2. sudija Boško Mitrović
3. sudija Dragana Stupar
4. sudija Suzana Stanković
5. sudija Vesna Stevanović
6. sudija Živadin Obradović
7. sudija Dragan Paunović
8. sudija Jasmina Petrović
9. sudija Momčilo Rajić
10. sudija Dragana Puklin
11. sudija Dragana Radojčić
12. sudija Adelaida Anđelković
13. sudija Đorđe Stefanović
14. sudija Vesna Mihajlović
15. sudija Robert Jovanović
16. sudija Sanja Kukolj
17. sudija Ankica Hinić
Građansko odeljenje
Građansko odeljenje
Vanparnične sudije:
1. sudija Slađana Stanisavljević
2. sudija Olivera Pantić
3. sudija Marjan Ranđelović
Građansko odeljenje
Građansko odeljenje
Ostavinske sudije:
1. sudija Darinka Jorgovanović
2. sudija Dragana Jevremović Todorović
3. sudija Olivera Pantić
4. sudija Ljiljana Popović
Građansko odeljenje
Izvršno odeljenje
Izvršne sudije:
1. sudija Zorica Stojadinović
2. sudija Olivera Pantić
Izvršno odeljenje