Годисњи распоред послова за 2010. годину

На основу члана 34. Закона о уређењу судова и члана 46. Судског пословника, и по прибављеном мишљењу са Седнице свих судија (колегијума), одржане дана 4.1.2010. године, вршилац функције председника Основног суда у Пожаревцу судија Добрица Живковић донео је Годишњи распоред послова Основног суда у Пожаревцу, за 2010. годину. Исти можете преузети из секције “Интерни акти”, која се налази у горњем десном углу интернет презентације.