Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija zgrade u SJ Kučevo Štampa El. pošta
petak, 10 jun 2016 20:53

Dana 10.06.2016. raspisana je javna nabavka male vrednosti radova - sanacija sudske zgrade u sudskoj jedinici u Kučevu.

U sekciji "Javne nabavke" mogu se preuzeti Poziv za podnošenje ponude i Konkursna dokumentacija JNMV.4/2016, kao i sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 27.06.2016. godine, do 12:00 časova.