Информатор о раду суда и Годишњи распоред послова за 2014.

Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу за 2014. годину, ажуриран дана 3.11.2014. године, као и пречишћен текст Годишњег распореда послова за 2014. годину, у који су унете последње измене од 22.7.2014. године, можете преузети из секције “Интерни акти”.