Издавање кривичних уверења

Основни суд у Пожаревцу је омогућио грађанима издавање јединственог уверења, тако да ће, почев од 3.9.2014. године, издавати једно уверење да се не води кривични поступак по отпужници и оптужном предлогу пред Основним и Вишим судом у Пожаревцу, као и да није у току поступак истраге и спровођења доказних радњи пред Основним и Вишим јавним тужилаштвом у Пожаревцу. Уверења се издају другог радног дана од дана предаје захтева за издавање уверења, у приземљу зграде суда, у канцеларији број 07, од 13х.