IZVRŠNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 121 124 Šef izvršne pisarnice Vesna Jovanović Evidentičar Slobodanka Ilić Sudski izvršitelji (gradski) Predrag Cakić Radiša Dimitrijević David Milenković Sudski izvršitelji (seoski) Nenad Šobotović Nenad Branković Vesna Novaković Izvršna pisarnica se nalazi na prvom međuspratu sudske zgrade, kancelarija br. 9. Sudija i sudijski pomoćnici vrše prijem stranaka svakog utorka u vremenu od 9 do 13 časova. U izvršnoj pisarnici Osnovnog suda u Požarevcu stranka može da se informiše o: broju predmeta imenu sudije kojem je predmet dodeljen u rad kretanju predmeta da razgleda predmet, prepisuje delove predmeta molbom može da zatraži prepis ili fotokopiju pojedinih pismena iz spisa predmeta (molbu odobrava sudija) izvrši plaćanje dugovanja može dobiti potvrdu pravosnažnosti i izvršnosti svake sudske odluke