Јавна набавка ЈНМВ.бр.2-2013 – 4Су-22 29-13

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију  за јавну набавку мале вредности огревног материјала – угља и дрва, можете преузети из секције “Интерни акти”. Рок за подношење понуда истиче дана 19.09.2013. године. у 09:00 часова.