Javna nabavka JNMV.br.2-2013 – 4Su-22 29-13

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju  za javnu nabavku male vrednosti ogrevnog materijala – uglja i drva, možete preuzeti iz sekcije “Interni akti”. Rok za podnošenje ponuda ističe dana 19.09.2013. godine. u 09:00 časova.