Јавна набавка канцеларијског материјала – ЈН.бр.1/2014

Основни суд у Пожаревцу расписао је јавну набавку мале вредности, ЈН.бр. 1/2014, следећих добара: папира, лепка, штампаног материјала, омота списа, канцеларијског материјала и тонера. Из секције “Јавне набавке” можете преузети Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију. Рок за подношење понуда је 27.2.2014. до 09:00 часова.