Javna nabavka kancelarijskog materijala – JN.br.1/2014

Osnovni sud u Požarevcu raspisao je javnu nabavku male vrednosti, JN.br. 1/2014, sledećih dobara: papira, lepka, štampanog materijala, omota spisa, kancelarijskog materijala i tonera. Iz sekcije “Javne nabavke” možete preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju. Rok za podnošenje ponuda je 27.2.2014. do 09:00 časova.