Јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Дана 06.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.1/2017, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 15.06.2017. године, до 08:30 часова.