Јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије

Дана 03.06.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.3/2016, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 14.06.2016. године, до 12:00 часова.