Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 14.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара – горива: безоловног бензина и евро дизела. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.2/2017, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 26.06.2017. године, до 08:30 часова.