Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 14.04.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара – горива: безоловног бензина и евро дизела. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.1/2016, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 27.04.2016. године, до 12:00 часова.