Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Дана 23.06.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара – канцеларијског материјала: папира, тонера, лепка, штампаног материјала, омота списа и др. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.3/2017, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 04.07.2017. године, до 08:30х. Отварање понуда је истога дана у 09:00х.