Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал

Дана 22.04.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара – канцеларијског материјала: папира, тонера, лепка, штампаног материјала, омота списа и др. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.2/2016, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 10.05.2016. године, до 12:00х. Отварање понуда је истога дана у 12:30х.