Јавна набавка мале вредности добара – угља и дрва за огрев

Дана 23.09.2016. расписана је јавна набавка мале вредности добара – угља и дрва за огрев. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2016, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 04.10.2016. године, до 12:30 часова.