Јавна набавка мале вредности ЈНМВ.бр.4/2014

Дана 31.7.2014. године, расписана је јавна набавка мале вредности и то радова на реконструкцији и замени дела спољне столарије у приземљу зграде седишта Основног суда у Пожаревцу. Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију можете преузети из секције “Јавне набавке”. Рок за достављање понуда је до 14.8.2014. до 10:00 часова.