Јавна набавка мале вредности ЈНМВ.бр.3/2014

Дана 19.05.2014. године расписана је јавна набавка мале вредности у којој су предмет радови на санацији и адаптацији санитарних просторија у згради седишта Основног суда у Пожаревцу. Позив за достављање понуда, конкурсну документацију и остале пратеће прилоге можете преузети из секције “Јавне набавке”. Рок за достављање понуда је 30.05.2014. до 10:00 часова.