Јавна набавка мале вредности ЈНМВ.бр.5/2014

Дана 08.09.2014. године, расписана је јавна набавка мале вредности добара по партијама и то угља и дрва за огрев. Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију можете преузети из секције “Јавне набавке”. Рок за достављање понуда је до 18.9.2014. до 10:00 часова.