Јавна набавка мале вредности радова – санација зграде у СЈ Кучево

Дана 10.06.2016. расписана је јавна набавка мале вредности радова – санација судске зграде у судској јединици у Кучеву. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.4/2016, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 27.06.2016. године, до 12:00 часова.