Javne nabavke obavljene u 2011. godini unete u Informator o radu suda

Informator o radu Osnovnog suda u Požarevcu za 2011. godinu, ažuriran je sa podacima o izvršenim javnim nabavkama u prvoj polovini 2011. godine. Možete ga preuzeti iz sekcije 'Interni akti'.