Javni beležnik za područje Osnovnog suda u Požarevcu

Zakonom o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31 od 9. maja 2011, 85 od 31. avgusta 2012, 19 od 27. februara 2013, 55 od 23. maja 2014) uređeni su organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo. U postupku sprovođenja konkursa za imenovanje javnih beležnika, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 59 dana 05. juna 2014. godine, na osnovu odredbe čl. 25, 26, 27. i 29. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12,19/13 i 55/14) i dostavljenog mišljenja Konkursne komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje javnih beležnika, ministar pravde Nikola Selaković je dana 01. avgusta 2014. godine doneo rešenja o imenovanju javnih beležnika. Imajući u vidu da javni beležnici počinju sa obavljanjem javnobeležničke delatnosti počev od 01.09.2014. godine, Ministarstvo pravde na svom portalu objavilo je spisak javnobeležničkih kancelarija i njihovih adresa i to: Za područje Osnovnog suda u Požarevcu, imenovan je javni beležnik Čedomir Marjanović, čija se javnobeležnička kancelarija nalazi u ul. 15. Oktobra br. 2/2 u Požarevcu, tel:012/526-928, 060/407-2-407.