Јавни конкурс од 10.6.2011. године

Дана 10.6.2011. године у Сл.гл. РС бр.41 објављен је Јавни конкурс Основног суда у Пожаревцу, који можете преузети са интернет презентације суда из секције Интерни акти.